Eit referansesystem er i fysikk eit system ein skildrar rørsle i forhold til. Eit ikkje-akselerert og ikkje-roterande system i dynamikken til Isaac Newton og i den spesielle relativitetsteorien vert kalla eit tregleikssystem eller intertialsystem. For eit slikt system gjeld Newtons rørslelover. I roterande referansesystem får ein derimot tregleikskrefter som sentrifugalkrafta og corioliskrafta, og dei har ingen motkraft, noko som bryt med den tredje lova til Newton.

Kjelder

endre