Reitgjerdet sykehus

Reitgjerdet sjukehus var eit psykiatrisk sjukehus på Reitgjerdet/Brøset i Trondheim for farlege og særleg vanskelege sinnslidande menn. Sjukehuset var ein del av kriminalomsorga og vart opna i 1923. Det vart lagt ned 1987.

Fronten på Reitgjerdet

KjelderEndra