Rekonvalesens

Rekonvalesens (av re- og convalescere, latin for ‘kome til krefter’) er eit tidsrom etter sjukdom, skade eller kirurgiske inngrep der pasienten byggjer opp forma att. Denne perioden er gjerne prega av kvile, men i nyare tid har ein gått over til ein meir aktiv rekonvalesens.[1]

The Convalescent (1887) av Annie Swynnterton

Rekonvalesentheimar er helseinstitusjonar som har som formål å betra funksjonsnivået til pasientar og bidra til å hindra tilbakefall av sjukdom eller skade.[2]

KjelderEndra

  1. Mæhlum, Sverre. «rekonvalesens». Store medisinske leksikon på snl.no. Henta 24. mars 2022. 
  2. Braut, Geir Sverre. «rekonvalesenthjem». Store medisinske leksikon på snl.no. Henta 24. mars 2022.