Rentekammeret var namnet på den delen av riksstyret i Danmark og Danmark-Noreg som styrte med finansane til kongen, riket. Namnet kom truleg i bruk frå Christian III si tid som konge. Frå 1680 var det namn på skattkammerkollegiet i Danmark-Noreg, organisert frå då eineveldet vart innført i 1660-61. Danmark avskipa rentekammeret i 1848.

Kjelde endre

  • Norsk Allkunnebok. IX. bandet. 1959