Resiprok tyder gjensidig. Innan matematikk er det resiproke talet til a talet 1/a. Dette vert òg kalla det inverse talet til a.

Kjelder endre