Retninga høgre

Wikimedia-fleirtydingsside
Sjå òg Høgre (fleirtyding)

Høgre er den retninga vi vender mot når vi snur oss med klokka eller med sola. Den motsette retninga er venstre.

Ei pil som peikar mot høgre

Til sjøs brukar ein nemninga styrbord om høgre side av båten, orientert ut frå normal fartsretning-

Ordet høgre kjem frå av norrønt høgri, og er komparativ av høg.[1], og kan ha samanheng med ordet hag, i tydinga 'flink, hendig'. Til ordet høgre er det i mange språk i europeisk kulturkrins knytt positive eigenskapar. Det kan ha samanheng med at dei fleste menneske er sterkare og meir førlege i høgrehanda enn i venstrehanda.

KjelderEndra