Ribonuklease

Ribonuklease(r), forkorta RNase, er nukleaser som katalyserer nedbrytinga av RNA til mindre komponentar. Dei kan inndelast i endonukleaser og exonukleaser, og inneheld fleire underkategoriar innanfor EC 3.1-klassen av enzym.

Hovudtypar av endoribonukleaserEndra

 
Strukturen til RNase A

Hovudtyper av exoribonukleaserEndra

  • RNase II er ansvarleg for the processive   degradation of single-stranded RNA.
  • RNase D er involvert i the   processing of pre-tRNAs.

BakgrunnsstoffEndra

ReferansarEndra

  • D'Alessio G and Riordan JF, eds. (1997) Ribonucleases: Structures and Functions, Academic Press.

.