Riksveg 47

veg i Rogaland
Riksveg 47
Riksveg 47
Strekning
Rossabø i Haugesund – Husøy i Karmøy
Riksveg 47
Riksveier Rogaland.svg
Informasjon
Lengd 7,5 km
Status riksveg
Tilstøytande vegar
Riksveg 47 Riksveg 47
Restriksjonar
Bomstasjonar 1

Riksveg 47 (Rv47) går mellom Rossabø i Haugesund og Husøy i Karmøy.

Vegen var før 1992 ein del av den dåverande riksveg 14. Før 1. januar 2010 var fylkesveg 47 del av vegen, og Husøyvegen var kommunal veg.

Denne vegen er no ein del av Riksveg 47

Kommunar og knutepunktEndra

  Rogaland Endra

Haugesund

Karmsundgata

Karmøy

Rv47

Karmøyvegen

Husøyvegen

  • Endepunkt Husøy hamneterminal