Risnefisk AS

Risnefisk AS var tidlegare eit industriselskap innan fiskeoppdrett i Risnefjorden i Gulen kommune. Selskapet vart starta i 1973 av Steinar Østerbø og Håkon Asheim. Anlegget låg mellom Asheim og Instefjord. Det vart delt opp og flytta i 1979 og selskapet vart lagt ned.

KjeldeEndra