Rundholt er ein fellesnemnar for rundt materiale i riggen på eit seglfartøy. Rundholt omfattar mast, stong, , bom, gaffel og spir. Rundholt har tradisjonelt vorte laga av tre, men kan og lagast av jarn eller kunststoff.

Ei rå er døme på eit rundholt.

Rundholt av tre vert helst olja. Toppen av master og stenger kan og verte måla, sjølv om måling ikkje vernar treverket like godt som olje.

Kjelder

endre
  • Sjøfartsleksikon - en maritim håndbok. Teknologisk Forlag 1980
  • Jens Kusk Jensen:Haandbog i praktisk sømandsskab.1924,1982.