Rygjarbit var i mellomalderen namnet på det austlegaste grensepunktet til Agder ved Skagerrak. Rygjarbit er tradisjonelt oppfatta å vera den noverande Gjernestangen. Det er truleg meir riktig at Rygjarbit er Vestergapet i Lyngør, sundet mellom Lyngør og Askerøya.

Kjelde endre