Såmannssøndagen

Såmannssundagen, før kalla seksagesima eller sexagesima, av latin, 'den sekstiande dagen (før påske)', er i Den norske kyrkja nest siste sundagen i openberringstida (tida mellom jul og faste). Før liturgirevisjonen 1977/78 var septuagesima den åttande sundagen før påske, eller sundagen før fastelavn.

Dagen vert kalla såmannssundagen fordi evangeliet som vert lese i kyrkja, er henta frå forteljingane om såmannen eller om såkornet. I Den norske kyrkja har det vorte vanleg å markere dagen som bibeldagen.

Kjelder

endre