Sakarja

Wikimedia-fleirtydingsside

Sakarja, Zakarias eller Sakarias er namnet på fleire personar:

Personar endre

Profetar, helgenar og pavar
Kongar
Andre folk

Stader endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.