Samfunnsøkonomene

Samfunnsøkonomene er ein interesseorganisasjon for dei som har eksamen i samfunnsøkonomi. Foreininga gjev ut tidsskriftet Økonomisk forum. Frode Lindseth er leiar (2011).

FagforeiningEndra

Alle medlemmene er i utgangspunktet òg tilknytte Samfunnsøkonomenes fagforening, som arbeider for løns- og arbeidsvilkåra til medlemmene. Det er mogleg å reservere seg mot medlemsskap i fagforeininga.

BakgrunnsstoffEndra