Sedimentasjonspotensial

Sedimentasjonspotensial er eit elektrisk potensial som oppstår i ei dielektrisk (ikkje-leiande) væske når det slår seg ned botnfall (sedimentasjon) av ikkje-leiande partiklar. Partiklane blir polarisert ved kontakt med væska og bind elektrisk ladning som dei fører med seg når dei søkk til botns. Med det oppstår eit sterkt elektrisk potensial. Danning av sedimentasjonspotensial blir rekna som eit av dei elektrokinetiske fenomena.

KjelderEndra