Seksuell seleksjon

Seksuell seleksjon er ein evolusjonsdrivande mekanisme som vart innført av Charles Darwin som eit supplement til det naturlege utvalet. Denne forma for seleksjon vert definert som konkurransen mellom individ av eit kjønn, som regel hannar, om tilgang til formeiring med det andre kjønnet.

Påfuglhannen sin hale er eit mykje brukt døme på seksuell seleksjon.
Spire Denne biologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.