Selskapsdans, engelsk «ballroom dance», er eit samleomgrep på fleire pardansar som har opphav i den vestlege verda og som no er til glede både i selskapslivet og i konkurransesamanheng over heile verda. I vidaste forstand kan ein kalle alle dansar som nyttast i formelle sosiale samanhengar for selskapsdans, men i dag tenkjer ein først og fremst på dei ti dansane som nyttast i konkurransesamanheng internasjonalt - fem standarddansar og fem latindansar.

Internasjonale standarddansar endre

Internasjonale latindansar endre