Semje (av norrønt semja) er oftast definert som samsvar mellom to meiningar eller haldningar. Semje er etterstreba i politikk og tilhøve mellom menneske generelt. Når to eller fleire er samde om noko, er dei og komne til semje.

Sjå ògEndra

KjelderEndra