Setning (fleirtyding)

Wikimedia-fleirtydingsside

Setning kan ha fleire tydingar:

  • Setning i grammatikk, ei språkleg ytring som følgjer grammatikalske reglar og kan stå åleine
  • Setning i matematikk, eit uttrykk som har blitt bevist
  • Subsidens i geologi, ei langsam samansenking i undergrunnen på grunn av mekanisk belastning

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.