Simulering er ein imitasjon av ein ting sin tilstand eller ein prosess. Å simulere betyr å late som, ved å gjenskape ein røyndom i eit kontrollerbart miljø. Såleis kan brukaren dra slutningar om korleis forskjellige prosessar vert utført, utan at feilslutningar føyrer til skade på liv eller materiell.