Sionisme er ei form for jødisk nasjonalisme, som hevdar at jødar utgjer ei etnisk/nasjonal gruppe med rett til heile eller delar av det historiske landskapet Palestina/Israel. Ein tilhengar av sionismen blir kalla ein sionist.

Grunnlaget for den politiske sionismen i moderne tid blei lagt med Theodor Herzl si bok Der Judenstaat frå 1894, der han hevda at jødane måtte få sin eigen stat.

Frå 1917 fokuserte sionismen på å etablere ein stat i den vestlege delen av det da nyoppretta britiske protektoratet Palestina (dagens Israel, dei okkuperte områda og Jordan) — tidlegare ei gruppe provinsar i det tyrkisk-styrte osmanske riket.

Bakgrunnsstoff

endre