Opna hovudmenyen

Skjelett (frå gresk skeleton (soma) uttørka (kropp)) eller beingrind, er ein kroppsleg struktur i dyr som tener til å stø kroppen, verna indre organ og fungera som muskelfeste. Ulike dyregrupper har ulike former for skjelett, og me skil mellom endo- og eksoskjelett, avhengig av om det sit utanpå eller inne i kroppen. Skjelettet hos mennesket deler me inn i akseskjelettet som famnar om skallen, ryggraden, ribbeina og brystbeinet, og appendikulærskjelettet som inkluderer kragebeina, skulderblada, beina i armene, hofta og beina i føtene.

I overført tyding kallar ein indre, berande strukturar i konstruksjonar for skjelett.

Sjå ògEndra