Skjerm

Wikimedia-fleirtydingsside

Skjerm viser til ei innretning som vernar noko (mot til dømes lyd eller innsyn), eller som viser fram noko (til dømes tekst eller bilete).

Døme endre

Sjå òg endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.