Skjerva

Wikimedia-fleirtydingsside

Skjerva er eit mykje brukt stadnamn i Noreg.

Vi finn mellom anna desse:

Skjerva i Vefsn

Skjerva i Tinn

Skjerva i Vågå

Skjerva i Lunner

Skjerva i Ålesund

Skjerva i Ulstein


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.