Skråplan

Eit skråplan er eit plan som dannar ein viss hellingsvinkel med horisontalplanet. Dei fysiske prinsippa for skråplan blir til dømes utnytta ved kilar, bedding for skip og dossering av veg.

Rampe som skråplan

KjelderEndra