Skråtobakk er tobakk som ein tygg i staden for å røykje, i motsetnad til sigarettar. Skråtobakk vert gjerne seld i mindre dosar enn snus, og denne typen tobakk vert gjerne oppfatta som sterkare enn både snus og tobakk. I forhold til tal røykjarar og snusarar, er talet skråtobakktyggjarar forholdsvis lågt i Noreg. Skråtobakk er, akkurat som snus, tillate å nyte på alle offentlege stader i Noreg, inkludert utestader.

Spire Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.