Denne artikkelen handlar om maskinen som lagar datautskrifter. For ein skrivekunnig person, sjå sekretær som yrke.

Skrivar eller printar er ei eining for utskrift av tekst og grafikk frå ein datamaskin. Dei første skrivarane brukte ferdig forma bokstavar som vart overførte på papiret. I nyare tid er blekkskrivarar vorte det mest vanlege, der små dyser sprutar blekk på papiret.

Døme på ein skrivar


Kjelder

endre