Ein skrue er eit skaft med ein heliks (gjenge) på overflata. Dei to viktigaste bruksområda er som festemiddel og som ei enkel maskin for å omdanne ei roterande kraft til ei lineær kraft.

Skruar

Skruar vert klassifiserte mellom anna etter fastleiken til materialet, typen hovud og typen gjenge.

Sjå òg

endre