Skruis er sjøis eller drivis som har brekt opp og blitt pressa saman av vind og straum. Isflaka vert tvinga opp og over kvarandre, slik at det vert danna lange ryggar, skrugardar, eller store haugar, koss, av oppbrekt is. Skruis er farleg for skipsfarten og mange skip er i tidlegare tider vorte knuste når dei sat fast i skruisen.

Kjelder endre

«skruis» i Store norske leksikon, snl.no.