Slåtten skule ligg på Slåtten i Førde, Sunnfjord kommune. Skulen var ferdigstilt og opna i august 1994, og er ein skule for første- til sjuandeklassingar. Elevar frå Angedalsvegen, Vie og Angedalen går på skulen.