Slaget ved Nesjar

Slaget ved Nesjar stod litt før påske året 1016, mellom ein leidangsflåte leia av Svein Håkonsson jarl og flåten til Olav Haraldsson, .

For meir opplysningar: sjå artikkelen om Svein Håkonsson Ladejarl