To lam

Småfe er eit samleomgrep for små husdyr. I Noreg vil dette seia sau og geit.

Sjå ogsåEndra