Soge (frå norrønt saga, 'utsegn, forteljing') viser til noko som blir sagt eller fortald. Soge kan visa til svært ulike stilnivå, frå simpel baksnakking til høgtidelege kongesoger.

Sjå òg

endre