Sommar-OL 1916, dei 6. olympiske sommarleikar, skulle ha vore i Berlin i Tyskland, men leikane måtte avlysast på grunn av fyrste verdskrig.