Son cubano eller berre son eller són er ein cubansk musikkstil. Han er ein forløpar til musikkstilen som i dag er kjend som salsa. Sonmusikken har eit meir akustisk og landleg prägel enn salsa.

Døme på son-artistar er La Familia Valera Miranda, Cristina Azcuy, Buena Vista Social Club og Papi Oviedo y sus Soneros.

Omgrepet son kan også visa til ein viss clave-rytme, sonclave (kvit clave), som skil seg frå såkalla rumbaclave (svart clave).

Kjelder

endre