Spansk Geldern

Øvre Geldern eller Spanske Geldern var ein av fire delar av det keisarlege Hertugdømet Geldern. I den nederlandske revolusjonen var det det einaste fjerdedelen som ikkje lausriven frå Habsburgmonarkiet og vart ein del av Dei sameinte Nederlanda, men vart verande under spansk styre under åttiårskrigen.

Hertugdømet Geldern i 1477: Øvre Geldern er den vesle sørlege delen.

KjelderEndra