Opna hovudmenyen
Rav2 formantes.jpg

Spektralanalyse, eller frekvensanalyse, er ulike metodar for å finna den spektrale samasettinga av forskjellige signal. Signala ein analyserer kan vera temporale, spatiale, eller ha andre tydingar. Dei kan vera eindimensjonale, eller fleirdimesnjonale. Dei kan vera kontinuerlege eller diskrete, men dei fleste moderne metodane samplar kontinuerlege signal før dei vert analysert.

Ein skil ein ofte mellom ikkje-parametriske metodar, som filterbankar og metodar som bygger på lineære transformer og parametriske metodar.

Typiske døme på ikkje-parametriske metodar er

Typiske døme på parametriske metodar er:

Når signalet som skal analyserast ikkje er stasjonært er det naudsynt å nytta ei eller anna form for korttidsspektralanalyse.

Sjå ògEndra