Spektralanalyse

Spektralanalyse, eller frekvensanalyse, er ulike metodar for å finna den spektrale samasettinga av forskjellige signal. Signala ein analyserer kan vera temporale, spatiale, eller ha andre tydingar. Dei kan vera eindimensjonale, eller fleirdimensjonale. Dei kan vera kontinuerlege eller diskrete, men dei fleste moderne metodane samplar kontinuerlege signal før dei vert analyserte.

Rav2 formantes.jpg

Ein skil ein ofte mellom ikkje-parametriske metodar, som filterbankar og metodar som byggjer på lineære transformasjonar og parametriske metodar.

Typiske døme på ikkje-parametriske metodar er

Typiske døme på parametriske metodar er:

Når signalet som skal analyserast ikkje er stasjonært er det naudsynt å nytta ei eller anna form for korttidsspektralanalyse.

Sjå ògEndra