Spel er underhaldningsleiker med fastsette reglar som ein eller fleire personar kan bruka. Brettspel er utbreidd over heile verda og har vore spelte i tusenvis av år, medan dataspel og andre elektroniske former for spel er dei nyaste formene.

Sjå òg

endre