Spelavhengnad

sjukleg trong etter å spele hasardspel, trass negative følgjer eller eit ønske om å slutte

Spelavhengnad, spelegalskap eller spelegir er ein tilstand der ein person har utvikla avhengnad til hasardspel, og held fram med å spela trass negative følgjer. Spelegalskap er kjenneteikna av hyppige, gjentekne speleepisodar som kan gå utover familie, sosialt liv, arbeid og økonomi.

Spelavhengnad

'Spelehallen' måla av William Hogarth 1723-25.
Klassifikasjonar og ressursar
ICD-10-kode:F63.0

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre