Støpsel er ein plugg til å setje inn i ein stikkontakt. I Noreg vert denne typen kontaktar bruka på leidningar til elektrisk utstyr som krev tilkopling til 230 V spenning.

Europeisk 230 V støpsel med jord, bruka i det meste av Europa (ikkje i Storbritannia eller Danmark)