Standard Norge

Standard Norge er det norske standardiseringsorganet som representerer Noreg internasjonalt, i ISO og i Europa, i CEN. Standard Norge gjev ut norske standardar som blir gjevne ut under namnet NS (Norsk Standard) og eit nummer, til dømes NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

BakgrunnsstoffEndra