Statisk

Wikimedia-fleirtydingsside

Statisk tyder stilleståande, uforanderleg eller i ro og omhandlar det som er i likevekt. Det kan syne til:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.