Stavingsinndeling

Stavingsinndeling er inndelinga av ordformer i stavingar. Det er mogleg å dele både skriftspråk og talespråk inn i stavingar.

Stavingsdeling i typografiEndra

I skrift deler ein gjerne stavingar med bindestrek (som i sta-ving-ar). Typografar bruker gjerne mellompunkt (Unicode-teiknet U+00B7, t.d., sta·ving·ar), eller eit «bindestreksteikn» (U+2027, t.d., sta‧ving‧ar).

Automatisk stavingsinndeling er svært viktig for god typografisk handsaming av tekst, t.d. for å unngå delingspunkt som Gjelle-råsen. For å få det til brukar stavingsinndelingsprogrammet ein kombinasjon av morfologiske og fonologiske reglar, der dei morfologiske reglane vår verke før dei fonologiske.

Sjå ogsåEndra