Steroid er ein type lipid. Alle steroid har ein kjerne av syklopentanoperhydrofenantren, eit kondensert og redusert 4-ringsystem av 17 karbonatom.

Dei fire ringane i steroidkjernen

Mange steroid vert nytta til medisinsk bruk, både steroid som er kjende og ukjende i naturen.

Kjelder endre