Stjerne-assosiasjon

Stjerne-assosiasjonar er særs opne hopar av stjerner i spiralarmane til Mjølkevegen. Spektraltypen, rørsla og posisjonen deira på himmelen viser at dei har same opphav. Hopane er på grunn av den låge stjernetettleiken særs ustabile og går raskt i oppløysing (10–20 mill. år). Ein veit om kring 100 stjerne-assosiasjonar i Mjølkevegen.

O–B-assosiasjonar består av unge, lyssterke stjerner av tidleg spektralklasse (O og B). Mange av desse ekspanderer, og frå ekspansjonsfarten kan ein rekne ut alderen deira. ξ Tauri-assosiasjonen er til dømes berre 1,3 mill. år gammal. T-assosiasjoner består av T Tauri-stjerner, det vil sei ein type unge stjerner som er assosiert med interstellar materie, og som viser raske og uregelmessige lysvariasjonar.

Kjelder

endre