Stjerneskipet USS «Enterprise»

USS «Enterprise» er namnet på ei rekkje stjerneskip i det fiktive universet Star Trek, skapa av Gene Roddenberry i 1966. Både seriane og filmane refererer til USS «Enterprise» i eintal, ettersom det berre finst eitt skip med det namnet om gongen.

modell av eit USS «Enterprise» stjerneskip frå The Original Series.

Liste over skipEndra

Før federasjonenEndra

To romfartøy har bore namnet «Enterprise» før opprettinga av føderasjonen

Registrering: USS Enterprise (XCV 330)
Klasse: Declaration
Teneste: om lag 2130
Kaptein: Ikkje kjent

USS Enterprise (XCV 330) vert vist i spelefilmen Star Trek: The Motion Picture som ein illustrasjon saman med illustrasjonar over andre skip kalla «Enterprise». Boka Star Trek Spaceflight Chronology frå 1979 beskriv skipet som det første interstallære skipet av Declaration klassen og starta tenesta i 2123

Registrering: Enterprise (NX-01)
Klasse: NX
Teneste: 2151 – 2161
Kaptein: Jonathan Archer

Det meste av handlinga i fjernsynsserien Star Trek: Enterprise skjer på USS Enterprise (NX-01).

Skip frå The Original SeriesEndra

To skip med namnet USS Enterprise vert vist i den originale Star Trek fjernsynsserien og den første til den sjette Star Trek spelefilmen.

Registrering: USS Enterprise (NCC-1701)
Klasse: Constitution
Teneste: 2245 – 2285, Ombygd i 2270.
Kapteinar: Robert April (animated series episode), Christopher Pike, James T. Kirk, Matt Decker, Willard Decker, Spock

Det første stjerneskipet til føderasjonen sin stjerneflåte med namnet Enterprise, er åstaden for den historiske ferda til kaptein James T. Kirk som tok fem år som vist i den opphavlege Star Trek serien og i teikneserien The Animated Series (2265–2270). To og eit halvt år seinare, vert den ombygde Enterprise vist i filmen The Motion Picture, og igjen i The Wrath of Khan, før den vart øydelagd i The Search for Spock.

Registrering: USS Enterprise (NCC-1701-A)
Klasse: Constitution
Teneste: 2286 – 2293
Kaptein: James T. Kirk, Spock
Dette skipet vert vist ved slutten av The Voyage Home, og er åstad for filmane The Final Frontier og The Undiscovered Country, der skipet vert stroken frå tenesta ved slutten av filmen.

Registrering: USS Enterprise (NCC-1701-B)
Klasse: Excelsior
Teneste: 2293 – rundt 2320
Kaptein: John Harriman, Demora Sulu
USS Enterprise (NCC-1701-B) vert vist i byrjinga av filmen Star Trek Generations. Den no pensjonerte James T. Kirk vert meldt sakna under jomfruturen. I fylgje fleire Star Trek noveller, tar Demora Sulu over som kaptein, etter Harriman.

The Next GenerationEndra

Tre skip med namnet Enterprise vert vist i Star Trek: The Next Generation og fire i spelefilmane frå TNG-tida

Registrering: USS Enterprise (NCC-1701-C)
Klasse: Ambassador
Teneste: 2332 - 2344
Kapteinar: Rachel Garrett, Richard Castillo
Dete skipet spelar ein større rolle i Next Generation episoden "Yesterday's Enterprise". I fylgje dialog i ein annan episode i serien, vart skipet øydelagd medan den forsøkte å forsvara den klingongske utposten Narendra III frå eit åtak av Romulanarane. Gjerningane frå mannskapet om bord Enterprise vert ein katalystor for alliansen mellom Føderasjonen og det Klingonske Imperiet.

Registrering: USS Enterprise (NCC-1701-D)
Klasse: Galaxy
Teneste: 2363 – 2371
Kaptain: Jean-Luc Picard, William Riker, Edward Jellico
Dette skipet er åstaden for hendingane frå The Next Generation fjernynserien. Dette skipet vert øydelagd i spelefilmen Generations. I ein alternativ framtid vert skipet vist fram intakt, men med nokre større modifikasjonar i 2395, i fylgje den aller siste episoden i serien.

Registrering: USS Enterprise (NCC-1701-E)
Klasse: Sovereign
Teneste: 2372 – framleis i teneste (i fylgje år 2380)
Kaptein: Jean-Luc Picard
Dette skipet er åstad for hendingane i filmane First Contact, Insurrection, og Nemesis.

Dessutan vert det nemnd fleire andre skip med namnet USS «Enterprise», både i seinare framtid og i alternative tidsliner.