Stoff

Wikimedia-fleirtydingsside

Stoff er eit mangetydig ord.

 • Materie, noko som har masse og volum (i rommet)
 • Kjemisk stoff, reint stoff eller berre stoff, førekomst av einsarta materie
  • Grunnstoff, kjemisk stoff som (normalt) ikkje lar seg bryte ned til enklare stoff
  • Kjemisk sambinding, sambinding av to eller fleire grunnstoff til eit nytt kjemisk stoff
   • Kjemisk produkt (kjemikal), kjemisk (framstilt) stoff eller stoffblanding
   • Fleire kjende eller viktige sambindingar (og kjemiske produkt) har ordet stoff som etterledd, f.eks. antistoff, arvestoff, drivstoff, eggekvitestoff, feittstoff, innsatsstoff, næringsstoff, råstoff, sprengstoff
 • (Illegalt) rusmiddel, narkotisk middel (narkotika)
 • Tøy eller klede
  • om stoffeigenskap («mjukt stoff», «godt stoff»)
  • om materiale (bomullsstoff, silkestoff)
  • om bruksområde (dresstoff, gardinstoff, kjolestoff)
 • Tilfang eller samling av bøker, som i «lesestoff», «bakgrunnsstoff»
 • Om innhald i aviser (avisstoff) eller artikkeltema i aviser o.l. (kulturstoff, idrettsstoff, lokalstoff, kommentarstoff)
 • Pensum, curriculum, (lære)plan, som i «lærestoff», «gå gjennom stoffet»

Sjå òg

endre  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.