Stoppeevne

Stoppeevne eller bremsing er eit mål for evna til eit stoff til å bremse ein ioniserande partikkel, til dømes ein alfapartikkel. Stoppeevnen er lik energitapet til partikkelen på eit lite vegstykke, dividert med dette. Stoppeevne dividert med tettleiken til stoffet blir kalla massestoppeevne.

KjelderEndra