Stoppeklokke

Ei stoppeklokke er ei klokke som måler tida mellom ho vert starta og ho vert stoppa. Stoppeklokka kan vera bygt inn i ei anna klokke eller vera sjølvstendig. Stoppeklokker er mykje nytta i sport, som til dømes sprint og alpint. Tradisjonelt brukte ein analoge stoppeklokker, i dag bruker ein som regel digitale.

Ei mekanisk analog stoppeklokke.

BakgrunnsstoffEndra