Stor-Sjouten (òg Stora Sjougden; sørsamisk Sjeavhta) er ein innsjø i den nordlege delen av Strömsund kommun, Jämtlands län i Sverige. Ved innsjøen ligg busetnadane Sjoutnäset, Inviken, Nyhem og Hovde.

Innsjøen har ei lengd på 12,1 km, breidd på 5,3 km og ligg i ei høgd på 442-453 meter over havet.

Kjelder endre